Plébániai Képviselőtesület

A II. Vatikáni Zsinat a világi híveknek, elsősorban az egyházközségi képviselő-testületnek különösen fontos szerepet szán a megújuló Egyház életében. Apostoli munkára hívja fel őket Krisztus ügyének szolgálatában.

Az Egyházközségi Képviselőtestület a plébános tanácsadó testülete. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Tagjai hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására. Megbízatásuk alapvetően öt esztendőre szól.

Plébániánk egyházközségi képviselőtestületének tagjai:

A 2011. február 27-i képviselőtestületi választás ill. a 2016-ban Bíboros úr által három évre, 2019. december 31-ig megadott mandátum-hosszabbítás eredményeképpen jelenleg az alábbi testület tevékenykedik:

Benyáts Dorottya, Cságoly Ferencné, Déri András, Dr. Celler Zsuzsanna, fr. Lendvai Zalán plébános, fr. Lengyel Donát káplán, Fodor Mátyás, Heisz Pál, Horváth Bálint, Horváthné Madas Enikő, Kovács Bálint, Osztroluczky Dénes, Ozsváriné Ramocsai Imri, Rőder Tamásné, Skublics László, Stark Zsófia.