Cím szerint rendezett katalógus

 

A Biblia titkai. Bevezetés  a Bibliába.;Westermann, Claus - Gloege, Gerhard;Budapest;1997;3350

A boldog ember inge;Sik, S.;685

A csend szava;Merton, Th.;1991;1795

A csend szava;Merton, Th.;1983;558

A csend szava;Merton, Th.;1991;1111

A dogmatika kézikönyve 1.;Szerk.: Schneider, Theodor;Bp.,;1996;3340

A dogmatika kézikönyve 2.;Szerk.: Schneider, Theodor;Bp.,;1997;3216

A dogmatika kézikönyve 2.;Szerk.: Schneider, Theodor;Bp.,;1997;2612

A fehér torony hivei;Schmiedt;1176

A ferences család rendfõnökeinek körlevele a Szent Ferenc év alkalmából;836

A fiatalok világa;Szentmártoni, M.;Róma;1985;801

A filozófia;Turay, Nyiri. Boberlitz;1981;552

A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse;Willis, G.C.;177

A gyónási titok áldozata;Spillmann, J.;1943;325

A hét szent rendalapitó és mûve;Wimmer, A.;1766

A hétlépcsõs hegy;Merton, T.;1991;1791

A hétlépcsõs hegy;Merton, Th.;1981;1216

A hit alapjai;Rahner, Karl;Bp.,;1985;951

A hit alapjai;Rahner, Karl;Budapest;1985;3382

A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába.;Rahner, Karl;Budapest;1985;3312

A hit ébresztése;Gál Ferenc dr;BP.,;1966;1423

A hit ébresztése;Gál Ferenc dr;Bp.,;1966;1473

A hitbõl való élet;Mackintosh, C. H.;441

A Hûvösvölgyi Gyermekotthon története 1929-1999.;Takács János;1999;3215

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai… 1962-2002;Kránitz Mihály szerk.;Budapest;2002;3138

A II. Vatikáni Zsinat Határozata a keresztény egységre törekvésrõl;1967;1316

A II. Vatikáni Zsinat határozata a Világiak apostolkodásáról;1966;1308

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról;1964;1306

A II. Vatikáni Zsinat tanitása;929

A II. Vatikáni Zsinat, Határozat a papi szolgálatról és életrõl;1969;1314

A II. Vatikáni Zsinat, Határozat a papság képzésérõl;1968;1317

A II. Vatikáni Zsinat, Hittani rendelkezés az Isteni kinyilatkoztatásról;1968;1313

A II. Vatikáni Zsinat, Lelkipásztori rendelkezés az Egyházról a mai világban;1967;1307

A II. Vatikáni Zsinat, Nyilatkozat a keresztény nevelésrõl;1969;1315

A II. Vatikáni Zsinat, Nyilatkozat az Egyház viszonyáról a nem-keresztény vallásokhoz;1967;1312

A II. Vatikáni Zsinat, Vallásszabadságról szóló nyilatkozata;1966;882

A Jézust keresõ kisfiú;Gárdonyi Géza;Budapest;2001;3151

A Jezsuita rend hazánkban;Gyeris, A.;1711

A katolikus  Egyház története. II.;Dr, Szántó Konrád;Budapest;1985;701

A katolikus egyház katekizmusa;Budapest;1994;3381

A katolikus egyház katekizmusa;Budapest;1994;3380

A katolikus egyház története;Szántó dr., K.;1983;86

A Katolikus Egyház története I.;Szántó Konrád dr.;1926;1926

A katolikus egyház története. II.;Szántó Konrád;Bp;1927

A keleti szerzetesek szabályai;Cassianus, J.;Pannonhalma-Tihany;1999;3316

A keresztény élethivatás;Király, E.;1982;1415

A keresztény ember küldetése a világban;Nyiri, T.;1968;1397

A keresztény erkölcs alapjai.;Beran, F.;Bp.;2001;3087

A keresztény házasság;Budapest;1987;3198

A keresztény hit;Ratzinger, Joseph;Bécs;1976;554

A keresztény hit legfõbb kérdései;Tomka, Ferenc;Bécs;1976;169

A keresztény mûvészet lexikona.;Seibert, Jutta  szerk.;Bp;1986;3506

A Keresztény tanitásról;Szent Ágoston;Pécs;3490

A kereszténység születése;Szunyogh Szabolcs;Budapest;1996;3189

A keresztfához megyek;Novi Sad;1990;2134

A Keresztút;Bp.,;1986;3266

A kezdetek teológiája;Alszeghy Zoltán;Szeged;1994;3346

A kezdetek teológiája.;Alszeghy Zoltán;Róma;1979;414

A kinyilatkoztatás fényében;Gál Ferenc dr;Bp.,;1971;1472

A kinyilatkoztatás fényében;Gál Ferenc dr;Bp.,;1971;2109

A kinyilatkoztatás kritikája;Horváth Tibor;Róma;1977;38

A kinyilatkoztatás teológiája.;Horváth Tibor;Róma;1975;3348

A kishittanos. Gyermekeink hitre nevelése.;h.n.;1993;3343

A köztünk élõ Isten;Boros, László;Eisenstadt;1970;3519

A kráter peremén. Gondlatok és szem,elvények Pilinszky János verseihez.;Kuklay Antal;Sárospatak;1987;1568

A Krisztus-esemény;Koncz, Lajos dr.;Bp.,;1980;3420

A Krisztusi élet;Liégé, A;Bécs;1982;791

A Kútvölgyi Engesztelõ Mária Képolna és a "Táborhegyen" zarándokház története.;Regõczi István az Isten vándora;Budapest;1999-2000;3125

A lélek Istennel való magányos beszélgetéseinek könyve;Szent Ágoston;Bp.,;1995;3491

A lelki élet teológiája;Farkasfalvy Dénes;Róma;1980;28

A lelkiélet lélektanához;Szentmártoni, M. - Benkõ, A.;Eisenstadt;1984;3272

A Mária Béke Királynõje Szövetség felajánló lelkigyakorlata.;Zalaegerszeg-Botfa;1998;3119

A megismerés filozófiája;Bolberitz, Pál dr.;Bp.,;1990;3417

A mélypont ünnepe I.;Pilinszky, J.;143

A mélypont ünnepe II.;Pilinszky, J.;144

A mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez. Eugénia Elisabetta Ravasio nõvérnek adott üzenetek.;Róma;1989;3239

A mi Istenünk;Koncz Lajos dr;Bp.,;1978;2054

A mi Istenünk;Koncz Lajos dr;Bp.,;1978;770

A Mi Krisztusunk;Koncz, L.;Bp.,;1975;613

A mi Krisztusunk;Koncz dr., Lajos;Bp.,;1975;3270

A mi Urunk Jézus Krisztus kinszenvedése;Brentano, K.;Bp.,;1936;2522

A mi Urunk Jézus Krisztus kinszenvedése;Brentano, K.;Bp.,;1936;2264

A mi urunk Jézus Krisztus kinszenvedése az Isten szolgálójának Emmerich Anna Katalinnak látomásai…;Brentano Kelemen;Budapest;é.n.;3323

A mi urunk Jézus Krisztus kinszenvedése…;Brentano Kelemen;Budapest;é.n.;3324

A moldvai katolikusk õsei. Történelmi dokumentumok 1227-1702.;Horváth Antal;Budapest;2000;3105

A New Age keresztény szemmel;Gál, P.;Abaliget;1997;2615

A papi cölibátus teológiája.;Jáki, Szaniszló;Budapest;1998;3115

A pasaréti templom tudományos dokumentációja.;Bp.;1985;1040

A rejtett Isten útjain;Szabó, Ferenc;Róma;1980;1460

A sátán árnyékában;Bernanos,;576

A szabadok bilincsei, a nyugtalanok nyugalma;Bühne, W.;2225

A személyi érettség felé.;Szentmartoni Mihály;Róma;1978;29

A szent plébános;Rossé, G.;Bécs;1987;1958

A Szentatya Magyarországon;Bp.,;1991;3196

A szentek élete;1984;1636

A szentek élete;1984;421

A szentek élete;1984;1552

A szentek élete;1984;913

A Szentháromság titka;Fila, Béla;Bp.,;1990;3433

A Szentháromság.;Nemeshegyi Péter;Róma;1974;3347

A Szentháromságról;Augustinus, Aurelius;Bp.,;1985;3407

A Szentlélek kiáradása;Gál, F.;Bp.,;1986;2216

A Szentlélek lovagja;Reale, Ugo;Bp.,;1987;3478

A szeretet hite;Monfort, F.;Bécs;1979;436

A szeretet hite;Monfort, F.;Bécs;1979;418

A szeretet hite. Katekézis az evangélium alapján.;Monfort, Francois;Bécs;1979;3328

A szeretet mûvészete;Fromm, E.;586

A szeretet önkéntesei;Dobos, Marianne;Debrecen;1990;3480

A szerzetesek titkai;Nigg, W.;1984;257

A szerzetesek titkai;Nigg, W.;1984;559

A szerzetesi élet korszerû megújitása. A II. vatikáni zsinat határozata.;3298

A szerzetesintézményekben folyó képzés irányelvei.;Budapest;1991;3299

A sziv okossága;Boulad, H.;1725

A szivek megtérésének üzenetei. I.;2001;3227

A szülõk és hitoktatók figyelmébe.;3474

A teológus az Egyházban;Gál Ferenc dr;Bp.,;1973;1129

A teológus az Egyházban;Gál Ferenc dr;Bp.,;1973;1471

A teológus az Egyházban.;Gál Ferenc;Budapest;1973;3484

A teremtett és megváltott ember;Gál Ferenc dr;Bp.,;1970;1424

A Teremtõ dicsérete;Eisenstadt;1985;2250

A Teremtõ dicsérete;Eisenstadt;1985;845

A teremtõ dicsérete. Isten-keresés a modern mûvészetben.;Kardos Klára szerk.;Eisenstadt;1985;3376

A teremtõ dicsérete. Istenkeresés a moder mûvészetben.;Kardos Klára szerk.;Eisenstadt;1985;3377

A testben való ember;Auer-Teichtweiler-Starling és mások;Bécs;1981;97

A tökéletesség útja;Szent Terézia;Gyõr;1940;200

A torinói halotti lepel;Víz, D.;1985;505

A torinói lepel , a mai tudomány;Bulst, W. SJ;Bp.,;1987;2220

A torinói lepel és a mai tudomány;Bulst, W.;Bécs;1987;3389

A torinói lepel és a mai tudomány;Bulst, W.;Bécs;1987;3390

A torinói lepel, a mai tudomány;Bulst, W. SJ;Bécs;1987;2494

A Trapp család;Trapp, M.A.;1986;1019

A trapp család.;Trapp Mária Auguszta;Budapest;1986;3454

A vándor útja;Hume, B.;Bécs;1987;2056

A világ ifjúságához a nemzetközi ifjúsági év alkalmából. Üzenete az Egyház valamennyi papjához;II. János Pál pápa;Budapest;1985;3333

A világ plébánosa;Hünermann, W.;1987;1830

A világvallások és a kereszténység;Benkics, József;Bp.,;1997;3515

Ahogy rátaláltam;Laun, H.;Bécs;1985;969

Ahogy rátaláltam;Laun, H.;Bécs;1985;968

Aki hisz, üdvözül!;Bajtai, Zsigmond;Pécs;1993;3235

Akiket üldöztek az igazságért;Hetényi Varga, K.;1985;500

Akit keresztülszúrtak;Hevenesi, J.;Gyõr;1990;2290

Akit keresztûlszúrtak;P. Hevenesi, J.;Gyõr;1990;3361

Alapvetõ etika.;Nyiri Tamás;Budapest;1988;620

Állj meg egy szóra!;Berecz-Szenthelyi Molnár;Beogradska;1982;3226

Általános metafizika;Bolberitz, Pál dr.;Bp.,;1980;3416

Általános metafizika;Bolberitz, Pál dr.;Bp.,;1989;3415

Ami személyes és ami szent;Weil, S.;1983;1229

Ami személyes és ami szent;Weil, S.;Bp.,;1983;66

Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról. 1880-1981.;Budapest;1986;3094

Antropológiai vázlatok;Nyiri;609

Aquinói szent Tamás;Chesterton, G, K;1986;1527

Aquinói Szent Tamás;Chesterton, G. K.;1077

Arkölcsteológia I.;Boda, László dr.;Bp.,;1980;3511

Árpádházi Boldog Erzsébet;Puskely, M.;Róma;1980;1301

Árpádházi Szent Erzsébet;Puskely, M.;Bécs;1985;567

Árpádházi Szent Erzsébet;Puskely, M.;Róma;1981;1294

Assisi szent Ferenc;Fioretti;107

Assisi Szent Ferenc;Rotzetter-Van Dijk-Matura;Bp.,;1995;3223

Assisi szent Ferenc;Chesterton, G.;1980;834

Assisi Szent Ferenc és világa;Nigg, W.;Novi Sad;1982;87

Assisi szent Ferenc mûvei;Esztergom;1989;1707

Assisi Szent Ferenc mûvei;Esztergom;1989;1708

Assisi Szent Ferenc mûvei 1.;Újvidék-Szeged-Csiksomlyó;1992;1835

Assisi Szent Ferenc világi harmadik rendjének szabályzata és szabálymagyarázata;Vatikán;1962;1586

Assisi szent Ferenc virágoskertje;Bécs;1978;835

Assisi szent Ferenc virágoskertje;860

Assisi szent Ferenc, Fioretti;Chesterton, G.K.;1980;833

Assisi Szent Klára;Pálffy, E.;Bp.,;1924;1266

Átalakulásunk Krisztusban;Hildebrand, Dietrich von;Bp.,;3443

Atyám, rád bizom magamat;Caretto;Bécs;1980;972

Atyám, reád bizom magam;Caretto,;Bécs;1980;973

Az ABC-gyerekek. Történetgyûjtemény elsõáldozásra készülõknek.;Bajtai Zsigmond;Véménd;1992;3203

Az anyagi világ;Nemesszeghy Ervin;Róma;1982;34

Az ars-i plébános;Francis, T.;1940;2478

Az Atya szól gyermekeihez;Roma;1994;3388

Az atyák bölcsessége;Bp.,;1991;2318

Az Egyház kegyelmi rendje;Gál, Ferenc;Bp.,;1981;3436

Az Egyház kegyelmi rendje;Gál, Ferenc;Bp.,;1981;3435

Az Egyházban élõ Jézus Krisztus a remény forrása Európa számára.;Vatikán;1999;3152

Az egyházi év;Radó, P.;1998;2663

Az egyiptomi szerzetesek tanitása I.;Cassianus, J.;Pannonhalma-Tihany;1998;3317

Az egyiptomi szerzetesek tanitása II-III;Cassianus, J.;Pannonhalma-Tihany;1999;3318

Az egység kultúrája. Forditások a Fokolare;Budapest;2003;3100

Az eljövendõ Isten.;Carretto, C.:;Bécs;1988;2539

Az élõ Isten;Varga, L.;543

Az ember a világban;Nyiri;753

Az ember a világban;Nyiri Tamás;Budapest;1981;1457

Az ember és világa;Szabó, Ferenc;Róma;1974;112

Az ember jövõje;Alszeghy Zoltán;Róma;1981;30

Az ember jövõje;Alszeghy Zoltán;Bp.;1994;3342

Az ember társadalmi  léte.;Nyiri Tamás;Budapest;1970;3360

Az ember társadalmi léte;Nyiri, Tamás dr.;Bp.,;1984;3439

Az emlélezet gyógyitása, A haldoklók gyógyitása;Linn, Matthew, Dennis;Bp.,;1993;3268

Az erkölcsi élet alapjai.;Varga Andor;Róma;1978;3345

Az erõs asszony;Nigg, W.;Bécs;1986;967

Az evangelizáció;Tomka, Ferenc dr.;Bp.,;3430

Az ezeréves  Pannonhalma.;Levárdy Ferenc - Szabó Flóris;Pannonhalma;1989;3475

Az ezüst út;St. John, P.M.;178

Az idõ betelt;1994;2334

Az idõk jelei;Nyiri Tamás;Bp.,;1971;1398

Az Ige meghallója;Boros, István szerk.;Szeged-Bp.,;1996;3518

Az igehirdetés;Söveges, Dávid dr.;Bp.,;3424

Az Isten vándora;Regõczi, I.;1988;1649

Az isteni és az emberi természetrõl I.;Bp.,;1994;3482

Az isteni gondviselésrõl;L. Caeclius Firmianus Lactantius;Gyula;1985;506

Az Isteni Gondviselésrõl;Lactantius, L. Caecilius Firmianus;Gyula;1985;3481

Az Isteni Szó teológiája;Taksonyi, J. - Kelemen, V.;Bp.,;1973;10

Az önvizsgálat útján;Gründel,;1110

Az ördög ügyvédje;West, M.;1983;1171

Az örök élet reménye;Gál Ferenc dr;Bp.,;1974;2313

Az örök élet reménye;Gál Ferenc dr;Bp.,;1974;1644

Az örömhir;Barreau, J-C.;Bécs;1972;771

Az örömhir Márk evangéliuma szerint;Tarjányi Béla;Bp.,;1993;3284

Az örörm városa;Lapierre, D.;1737

Az Ószövetség keletkezése;Rózsa, H.;1986;1444

Az ószövetség története a Szentirás alapján;Radó dr., P.;1937;786

Az Üdvözitõ nyomában I.;Morton, H.V.;Bp.,;1252

Az Üdvözitõ nyomában II.;Morton, H.V.;Bp.,;1253

Az üdvtörténet misztériumai;Gál Ferenc dr;Bp.,;1967;603

Az üdvtörténet misztériumai;Gál Ferenc dr;Bp.,;1967;2118

Az Úr;Guardini, R.;Bp.,;1986;2409

Az Úr;Guardini, R.;1986;872

Bangha Béla;Nyintor, Z.;1715

Barabbas;Békessy, I.;700

Batthyány Breviárium;1991;3207

Béke és boldogság Jézus Krisztusban;Marmion, Columba;Bp.,;1970;3395

Béke és Boldogság Jézus Krisztusban;Marmion, C.;Bp.,;1970;2112

Ben-Hur;Wallace, L.;1983;1653

Ben-Hur;Wallace, L.;1982;904

Ben-Hur;Wallace, L.;1983;415

Ben-Hur fia;Bourgeon, R.;1986;2158

Benne élünk;Teilhard de Chardin;Párizs-Bécs;1965;945

Benne élünk;Teilhard de Chardin;Párizs-Bécs;1965;209

Benned a sziv békessége.;Roger Testvér, Taizé;Budapest;1997;3320

Bernadette;Werfel, F.;1981;449

Beszélgetések;Loew, J.;Bécs;1975;546

Beszélj nekem a szerelemrõl;Quoist, M.;1994;2279

Beszéljük meg!;Callagher, Ch.;Bécs;1987;1961

Bevezetés a bibliai héber nyelvbe;Szabó, M.;Szeged;1992;2586

Bevezetés a logikába;Bolberitz, Pál dr.;Bp.,;1981;3428

Bevezetõ az ószövetségi Szentirás keletkezés-, és irodalomtörténetébe. I. rész.;Nádor Ferenc;3356

Bevezetõ az Újszövetségi Szentirásba. I. rész.;Nádor Ferenc;3357

Bevezetõ az Újszövetségi Szentirásba. II. rész.;Nádor Ferenc;3359

Biblia;Bp.,;1975;8

Biblia;Budapest;1976;3321

Biblia;1976;1478

Bibliai olvasókönyv Jézus legkisebb testvérei számára.;Szilágyi M.M. - Szilágy M. I.  - Beke Csabáné;Budapest;1973;3120

Bibliaismeretek;Szathmáry dr., S.;1993;2662

Bogáncs I.;Fekete, I.;1963;809

Bogáncs II.;Fekete, I.;1963;810

Bölcseleti embertan;Juhász László;Róma;1978;23

Bucsu;Fekete, I.;1979;720

Catechismus catholicus;1931;3373

Celanoi Tamás életrajzai Szent Ferencrõl;Újvidék-Szeged-Csiksomlyó;1993;2076

Celánoi Tamás életrazai Szent Ferencrõl;Újvidék-Szeged-Csiksomlyó;1993;2075

Citadella;Saint-Exupéri, A.;Bp.,;1982;90

Csak eszköz vagyok;Klemm Nándor;Szombathely;1988;3188

Csak katolikusoknak.;Tomka Miklós;Budapest;1995;3487

Csend, 21 nap;Fekete, I.;1969;815

Csendes Órák. Olvasmányok, költemények és imák az egyházi év ünnepköreihez.;Magyar Ferenc-Kele Pál-Márton Dénes;Budapest;1975;3329

Csiksomlyó titka;Daczó, Árpád, P. Lukács ofm.;Csikszereda;2000;3214

Dicsérjétek az Úrat !;Eger;1992;2432

Dogmatika I.;Gál Ferenc dr;Bp.,;1990;2230

Dogmatika I.;Gál dr., F.;1990;1816

Dogmatika II.;Gál Ferenc dr;Bp.,;1990;2231

Dogmatika II.;Gál dr., F.;1990;1817

Dominum et vivificantem. A Szentlélek az Egyház és a világ életében.;II. János Pál pápa;Budapest;1987;3303

Don Bosco;Birklbauer, A;Bécs;1988;1759

Ecclesia de Eucharistia Az Egyház az Eucharistiából él kezdetû enciklikája.;II. János Pál;Budapest;2003;3314

Egy az Isten.;Mehrle Tamás;Róma;1977;22

Egy falusi plébános naplója;Bernanos, G.;1985;2372

Egy gyermek megérkezett!;Budapest;1991;3199

Egy szegény ember bölcsessége;Leclerc, E;1269

Egy szegény ember bölcsessége;Leclerc, E.;1985;703

Egyéniségünk kibontása.;Rendesi M. György;Linz;1976;3315

Egyházak a változó világban.;Bárdos István és Beke Margit szerk.;Esztergom;1991;3505

Egyházi alkotmányjog;Erdõ, Péter;Bp.,;1993;3432

Egyházjog és teológia;Õrsy László;Róma;1977;14

Egyháztan;Elõd, István dr.;Bp.,;1980;3438

Egyháztan;Elõd, István dr.;Bp.,;1980;3469

Együtt a szeretetben;Gyökössy dr., E.;1985;709

Együtt és egyedül;Zulehner, Paul, M.;Bp.,;1993;3208

Élet a lélekben szeminárium. Lelkigyakorlatos munkafüzet.;P. Sievers, Ernst;Budapest;1992;3112

Élet és erkölcs. Bioetikai kérdések.;Varga Andor;Róma;1980;33

Élet igéi;Prohászka Ottokár;Bp.,;3385

Élet kettesben;Abiven, G-M.;Bécs;1983;822

Életadó Lélek. Bevezetés a keresztény hitéletbe.;Szabó Ferenc S.J.-Puskely Mária;Róma;1980;3331

Életfelajánlás a Szûzanya Szeplõtelen Szive szándékára.;3244

Életreszólóan szeretni;Bécs;1974;13

Életünk. A SZIT története.;Kindelmann Gyõzõ öáll.;Budapest;3241

Ellesett pillanatok;Belon, G.;1986;857

Elmélkedések a rózsafûzér titkairól;P. Kákonyi, Asztrik OFM;Esztergom;1991;3237

Elmélkedések a Rózsafûzér titkairól. - Máriával Jézushoz.;Kákonyi Asztrik;Esztergom;1991;3236

Elmélkedések Jézus Krisztisról;Loew, J.;Bécs;1975;3397

Elmélkedések Jézus Krisztusról;Loew, Jacques;Bécs;1979;88

Elmélkedések Jézus Krisztusról;Loew, J.;Bécs;1975;1569

Elmélkedések Jézus Krisztusról;Loew, Jacques;Bécs;1975;758

Elmélkedések Jézus Krisztusról;Loew, J.;Bécs;1979;3396

Elõttünk járnak;Beran, Ferenc;Bp.,;2000;3231

Elsõáldozók könyve;2002;3295

Ember, akinek múltja van;Hamburger, G.;Bécs;1985;1014

Emberek között;Voillaume, R.;1969;1157

Emberek! Az élet szép!;Berecz, J.;Jugoszlávia;1557

Én  meg Te Mi, A megismerkedéstõl a családalapitásig;1995;2333

Én, Ferenc;Caretto, C.;1896

Eretnekek.;Chesterton, G.K.;Budapest;1991;3221

Érted vagyunk. Ifjúsági énekeskönyv;Hajdukovó;1981;3124

Esztendõ.;Szent-Gály Kata;Szeged;1990;2379

Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Zsinati Könyve;Bp.,;3467

Ezt tudniillik tudni illik!;Bécs;1987;1502

Ezt tudnillik tudni illik!;Bécs;1987;1504

Ezt tudnillik tudni illik!;Bécs;1987;1505

Fabiola;Wiseman, Miklós;Budapest;1973;2176

Facimbalom;1585

Fájdalmak férfia;Schlink, M. Basilea;Kerepes;1997;3441

Fatimáról beszél Lucia nõvér;1863

Felajánló lelkigyakorlat;3190

Felette nagy titok;Bovet dr., Th.;162

Ferences himnuszok.;Szedõ Dénes;Bp.;1944;3384

Ferences lelkiség;Bp.,;1988;1594

Férfi és nõ;II. János Pál;Bécs;1981;3274

Fiatalok világa;Szentmároni, M.;Bécs;1985;826

Filozófiai Istentan;Boberlitz, Pál dr.;Bp.,;1981;3418

Filozófiatörténet;Nyiri, T.;Bp.,;1983;1682

Fiuk könyve;Harsányi, I.;1963;321

Föltámadott…;Merton, Th.;120

Források;Roger,;Bécs;1984;820

Források;Frére Roger;Bécs;1984;2260

Források;fr.Roger;Bécs;1984;800

Fundamentális.;Szennay András;Budapest;é.n.;2589

Görgõszinpad.;Határ Gyõzõ;Budapest;1988;3261

Gyakorlati teológia;Tomka-Horváth;Bp.,;3419

Gyakorlati teológia;Tomka-Horváth;Bp.,;3431

Gyógyulás a szentségek által;Marsch, Michael;Budpest;1992;3123

Gyöngykeresõ ember.;Hajdók János;Budapest;1967;3267

H. de Lubac Y. Congar.;Szabó Ferenc;Róma;1976;49

Ha tüzet gyújtanánk;Lubich, Ch.;Róma;1972;477

Halljátok az igét;Werfel, F.;Bp.,;1980;57

Harmatozzatok…! Adventi elmélkedések.;Prohászka Ottokár;Budapest;1991;3097

Henri De Lubac az Egyházról;Szabó, Ferenc;Róma;1972;75

Hétlépcsõs hegy;Merton, T.;1991;2130

Hinni tizenhat éves fejjel?;de Vanna, U.;Bécs;1986;1506

Hiszem és vallom; A keresztény hit alapigazságai;Bp.,;1990;3277

Hitelemzések;Bp.,;1985;3280

Hitelemzések;Bp.,;1985;3279

Hittel élni jó;Pénzes, János;Horgos;1987;2335

Hittel élni jó;Pénzes János;1987;3113

Hittel és szivvel.;Süle András;Budpest;1998;3102

Hitünk és életünk;2127

Hitünk és életünk;1481

Hitünk és életünk;1984;522

Hitünk és életünk;2126

Hivatásod a szeretet;Heinzmann, J.;1195

Hivom az élõket!;Szarka, G.;1964;666

Hogyan beszéljünk ma Istenrõl a családban?;Tilmann, Klemens;1976;3246

Hogyan nevezhetlek? A Loretói  litánia Mária megszólitásai szonettekben.;Szabó Géza;Budapest;1994;3458

Hogyan nevezhetlek? A Loretói litánia Mária megszólitásai szonettekben.;Szabó Géza;Budapest;1994;3453

Hõsök tere 1991 aug. 20. A pápalátogatás.;1991;3457

Hosszúhetény, Püspökszentlászló;3477

Húsz évszázad viharában, Az Egyház és a Pápaság története;Ijjas, Antal;Bp.,;1948;3513

Idõ az örökkévalóságban;Gál Ferenc dr;Bp.,;1964;158

Ifjúság - értékrend - vallás.;Budapest;2003;3286

Igazságot!;Chesterton;757

Igazságot!; Az örökké való ember;Chesterton, Gilbert K.;Bp.,;1985;571

Igen vagy nem, de hogyan?;Laimer, M.;Bécs;1986;1027

Igen, Uram!;Anton Gots;Eisenstadt;1982;3304

Igére vár a nép;Bánk, József;Bp.,;1989;3210

Igy élni jó;Quoist, M.;Párizs-Bécs;1966;544

Igy értsd az Ószövetséget;Solt, J.;Bécs;1975;520

Így értsd az Ószövetséget;Solt, J.;Bécs;1987;1486

Igy értsd az Újszövetséget;Solt, J.;Bécs;1976;258

Így értsd az Újszövetséget;Solt, J.;Bécs;1976;1488

Igy lesz barátom Jézus;1605

Igy tudtad te is.;Bovet, Th.;1985;1029

Igy tudtad te is?;Bovet, T.;1985;1034

Igy tudtad te is?;Bovet, T.;1985;1030

Imádkozzunk együtt !;Bécs;1988;1666

Imádkozzunk együtt!;Bécs;1988;1670

Imádkozzunk együtt!;Bécs;1988;1665

Imádkozzunk együtt!;Bécs;1988;1671

Imafüzet. A Magyarok Nagyasszony zarándokszobor látogatása tiszteletére engesztelõ imaórák tartásáho;Budapest;1998;3305

Imahét a Krisztus hivõk egységéért.;Budapest;2003;3245

Imák a bárkából. Állatok kórusa.;Carmen Bernos de Gasztold;Újvidék;1987;3302

Inkulturáció, Egyház, Európa;Boda, László;Bp.,;1994;2368

Innen és túl;1984;70

Ismeretelmélet (a megismerés filozófiája);Bolberitz, Pál dr.;Bp.,;1981;3414

Isten a metrón;de Manél, G.;1450

Isten alázata és szenvedése;Varillon, F.;Róma;1982;3367

Isten alázata és szenvedése;Varillon, F.;Róma;1982;1412

Isten atyai szive;McClung, F.;Bp.,;3370

Isten barátai, Hitünk korszerû bemutatása;Szabó, Ferenc S.J.;Róma;1969;1392

Isten barátai, Hitünk korszerû bemutatása;Szabó, Ferenc S.J.;Róma;1973;68

Isten gyermeke vagyok;1978;3294

Isten képe a természetben;Walter, János dr.;Bp.,;1924;1687

Isten képe a természetben.;Walter János dr.;Budapest;1938;3307

Isten misztériuma;Fila, Béla;Bp.,;1989;3422

Isten oltalmában;Wunderlich, A.;1402

Isten szegénykéje;Kazantzakisz, N.;1984;861

Isten szegénykéje;Kazantszakisz, N.;1984;617

Isten szól általuk;M. Basilea Schlink;Budapest;1995;3106

Isten útjain;Lubac, Henri de;Bp.,;1995;3449

Isten vándora;Regõczi, I.;1988;1650

Isten vándorló népe;Szennay, András;Bp.,;1982;1005

Isten vándorló népe;Szennay, András;Bp.,;1982;2258

Isten, ember, vallás;Bolberitz Pál;Bp.,;1984;1459

Istenben gazdagodni;Nagy, Zoltán;Bp.,;2000;3224

Istenkeresés;Békés, Gellért;Róma;1974;1007

Istennel egyesült élet. Keresztes Szent János szerint.;P. Gabriele di S.M. Maddalena O.C.D.;Budapest;1991;3118

Istentõl Istenhez.;Nemeshegyi Péter;Eisenstadt;1976;3485

Istentõl Istenhez.;Nemeshegyi Péter;Eisenstadt;1976;3486

Itt nyom a cipõ;1606

Itt nyom a cipõ…;1607

Itt nyom a cipõ…;1923

Itt nyom a cipõ…;824

Itt vagyok Uram!;Quoist, M;Bécs;1979;437

Itt vagyok Uram!;Quoist, M.;Bécs;1979;402

Izrael története;Bright;614

Jelenések, üzenetek és a jövõ;Antalóczi, L.;Eger;1991;2514

Jelenések, üzenetek és a jövõ;Eger;1992;3455

Jelenések, üzenetek és a jövõ;Eger;1992;1862

Jertek, énekeljünk. Gyermekénekek.;Budapest;1994;3310

Jeruzsálem;Rapcsányi, L.;1984;916

Jézus;Renan, E.;Békéscsaba;1920;3387

Jézus a Krisztus;Kasper, Walter;Bp.,;1996;3448

Jézus a megváltónk;Szegedi dr., L.;Bp.,;1991;3366

Jézus élete Lukács evangéliuma alapján;Neuhausen-Stuttgart;3442

Jézus élete.;Renan Ernõ;Budapest és Bécs.;é.n.;3374

Jézus és kora I.;Daniel-Rops, Henri;Bp.,;1987;3445

Jézus és kora I.;Daniel-Rops, H.;2237

Jézus és kora II.;Daniel-Rops, Henri;Bp.,;1987;3444

Jézus és kora II.;Daniel-Rops, H.;2238

Jézus Evangéliuma;Bajtai, Zsigmond;Véménd;1989;3234

Jézus kereszthalála és feltámadása;Rózsa-Gál;Bp.,;1982;1391

Jézus kereszthalála és feltámadása;Rózsa, H.- Gál, F.;Bp.,;1982;3394

Jézus Krisztus;Kereszty, Rókus O. CIST.;Bp.,;1995;3187

Jézus Krisztus  Isten kinyilatkoztatása;Tarnay, Brúnó;Bp.,;1989;3421

Jézus Krisztus a megváltó;Gál Ferenc dr;Bp.,;1972;950

Jézus Krisztus a megváltó;Gál Ferenc dr;Bp.,;1972;608

Jézus Krisztus ajándékai.;Sikló József;Budapest;2001;3204

Jézus Krisztus az élõ víz hordozója;Bp.,;2003;3230

Jézus Krisztus egykor és ma;Watson, D. simon jenkins;Újvidék;1990;1822

Jézus Krisztus egykor és ma;Watson, D. simon jenkins;Újvidék;1990;1485

Jézus Krisztus egykor és ma;Watson, David;Újvidék;1987;3313

Jézus Krisztus élete és tanitásai;Szabó, Attila;Szombathely;1990;3440

Jézus Krisztus tegnap és ma;Róma;1985;2253

Jézus Krisztus tegnap és ma;Róma;1985;1463

Jézus lelkülete;Belon, G.;1984;434

Jézus Lelkülete;Belon, Gellért;Bp.,;1984;2530

Jézus Szive, az üdvösség forrása;Haring, Bernhard;Szeged;1998;3398

Jézus Szive, az üdvösség forrása;Haring, Bernhard;Szeged;1998;3399

Jézus története I.;Ijjas, A.;Bp.,;1970;1642

Jézus története II.;Ijjas, A.;Bp.,;1970;323

Jézus története II.;Ijjas, A.;Bp.,;1970;1643

Jézus története II.;Ijjas, A.;Bp.,;1970;2115

Jézus története Lukács evangéliuma szerint;2000;3273

Jézus vére;Müller, H.;Lieme (német);3446

Jézus, a mi életünk;Bajtai, Zsigmond;Pécs;1989;3212

Jézusért tesszük;Le Joly, E.;1983;781

Jézusom ma;Gnanabaranam, J.;1967;3391

Jézussal az úton.;dr. Bognár Lajos és Király Ernõ öáll.;Budapest;1996;3108

Jezsuita szellem;Gálffy, L.;1719

Jó az Isten.;Nemeshegyi Péter;Szeged;1994;3349

Jó az Isten: Élet Krisztusban;Nemeshegyi Péter;Róma;1981;3344

Jöjj és kövess engem.;Budapest;3371

Jöjj, kövess engem;Bécs;1985;831

Jöjj, szentlélek;György Attila;Budapest;1988;3450

Joni;Eareckson;1984;1413

Joni;Eareckson, J.;865

Joni, Egy lépéssel tovább;Eareckson, J.Musser,J.;Bp.,;1984;84

József;Cseri, Kálmán;Bp.,;1998;3275

Jubileumi év 1000-2000;Bp.,;2000;3260

Jubileumi katolikus tájékoztató.;Szalay Olga-Gyorgyovich Miklós -Tomka Ferenc;Budapest;1999;3103

Kalkuttai Teréz anya;Hajdók, J.;2146

Karl Rahner;Szabó Ferenc;Róma;1981;26

Kateketika.;1995;3300

Katekétika.;Rédly Elemér szerk.;Nyiregyháza;1978;3352

Katekizmus;1997;3372

Katekizmus; A katolikus egyház tanitása;Róma-Freiburg-Bécs;1958;3271

Katolikus dogmatika;Elõd dr., I.;1983;491

Katolikus dogmatika és erkölcstan;Bp.,;1983;3425

Katolikus hittételek;Gál Ferenc dr;Bp.,;1960;600

Katolikus kalendárium;Miskolc;1998;3254

Katolikus Kalendárium;Miskolc;1995;3248

Katolikus kalendárium;Budapest;1993;3460

Katolikus kalenderáium;Miskolc;1998;3456

Katolikus kincses kalendárium;1974;3099

Katolikus lexikon II. kötet. Ellenállás-Kazula;Bangha Béla S.J. szerk.;Bp.;1931;3501

Katolikus Lexikon III.;Bp.,;1932;930

Katolikus lexikon IV. kötet. Péter-Zype és Függelék.;Bp;1933;3503

Katolikus lexikon. I. kötet. Aachen-Elkeresztelés;Bangha Béla S.J. szerk.;Bp;1931;3500

katolikus lexikon. II. kötet. Ellenállás-kazula.;Bangha  Béla S.J. szerk.;Bp.;1931;3502

Katolikus lexikon. IV. kötet. Péter-Zype és Függelék.;Bp;1933;3504

Képek a katolikus világ életébõl;Heck, E.;1516

Képek szent Vince életébõl;Hech, E.;1985;864

Keresztény élet;1973;926

Kereszténység és közösség. Tanulmányok a kisközösségekrõl.;Róma;1981;2462

Keresztes Szent János aranymondásai;Budapest;1993;3195

Kései esõk;Ephraim;Párizs;1985;3517

Kettesben? Szerelemrõl és házasságról;Trobisch, W.;2067

Kezdetben volt az Ige…;Verdes Sándor;Budapest;1999;3240

Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez;1908

Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez;1910

Ki ez az ember?;Nyiri, T.;1976;447

Ki nekem Jézus Krisztus?;Carré, A.M.;Eisenstadt;1972;2120

Kicsoda a Szentlélek?;Vigano, A.;Bp.,;1998;3369

Kicsoda Jézus Krisztus?;Vigano, A.;Bp.,;2000;3368

Kilenced Jézus Szent Szivéhez;dr. Czékus Géza;Budapest;1993;3133

Kilenced Jézus szent Szivéhez.;dr. Czékus Géza;Budapest;1993;3197

Kinyilatkoztatás és hit;Koncz, Lajos dr.;Bp.,;1982;3434

Kirelejszom.;Kerényi György - Szedõ Dénes;Bp. Pasarét;1948;3383

Kis magyar egyháztörténet.;Szilas László;Róma;1982;2180

Kis Zsolozsma;Bp.,;1979;3232

Kiskatekizmus a szentévi teljes búcsúról. Róma zarándokbazilikái.;Budapest;1999;3379

Kolostorok, szerzetesek, barátok;Zarnechi, G.;1986;1084

Krisztus;Schütz, A.;Bp.,;1944;3362

Krisztus a szerzetes eszményképe II.;Dom C. Marmion;1964;1443

Krisztus él!;Quoist, M.;Bécs;1981;419

Krisztus él!;Quoist, M.;Bécs;1981;111

Krisztus él!;Quoist, M.;Bécs;1981;1622

Krisztus él!;Quoist, M.;Bécs;1981;3363

Krisztus kinhalála a modern tudomány világánál;Hynek, R. W. dr.;Bp.,;1937;1700

Krisztus követése;Kempis, T.;1988;1580

Krisztus követése;839

Krisztus követésérõl;Kempis, T.;Nagyvárad;1891;785

Krisztus pedagógiája;Sesboüé, B.;Bp.,;1997;3364

Krisztus pedagógiája;Sesboüé, B.;Bp.,;1997;3365

Krisztus, Egyház, Tudomány;Jáki, Szaniszló;Bp.,;1992;2448

Krisztus-legendák;Lagerlöf, S.;2071

Krisztus.;Kereszty Rókus;Róma;1977;20

Krisztusi örömhir Evangéliumi boldogság;Békés, G.;Bp.,;1983;1646

Krisztuslegendák;Lagerlõf, S.;1984;557

Krisztusra tekintve;Ratzinger, Joseph;Bp.,;1993;3447

Küldetésben. Tanulmánykötet a Teológia folyóirat húszéves jubileumára.;Korzenszky Richárd;1987;3306

Kultúra és terror. A társadalmi kérdés.;Prohászka Ottokár;Budapest;1927;353

Lángolj és világits. Fejezetek Endrédy Vendel zirci apát életébõl.;Õrfi Mária;Budapest;é.n.;3127

Lángoló szivvel;Nouwen, Henri M.;Pécs;2000;3229

Latin bölcsességek;Bánk, J.;1992;2500

Lélekben és igazságban ; Tanulmányok és vallomások;Szabó, F.;Róma;1986;1079

Lelkipásztori szentségtan;Tomka ferenc;1996;0

Lelkipásztori útmutató a 2000. Évre.;Budapest;1999;3101

Lelkivezetés és elmélkedés;Merton, Th.;Eisenstadt;1974;175

Lét és kozmosz;Bolberitz Pál dr;Bp.,;1985;1458

Lisieux-i Szent Teréz mitoszai és valósága.;Laurentin, René;Budapest;1983;3459

Lisieux-i Teréz;Laurentin, R.;1983;777

Liturgika V. év 2. Félév;Várnagy, A.;1985;2576

Liturgika V. év I. félév;Várnagy, A.;1985;2575

Lourdesi gyógyulások;Vallet-Dubuch;Sopron;1937;1295

Lukács evangéliuma;Victor dr., J.;649

Magasság és mélység;Barsi, B.-Telek, P.;Tatabánya;3238

Magunkról magunknak;Gyökössy dr., E.;Bp.,;1981;574

Magyar katolicizmus 1991;Tomka Miklós;Budapest;1991;3206

Magyar katolicizmus 1991.;Tomka Miklós;Budapest;1991;3466

Magyar katolikus katekizmus.;Budapest;1990;3375

Magyar katolikus lexikon II. kötet Bor-Éhe.;dr. Diós István fõszerk.;Bp;1994;3497

Magyar katolikus lexikon. I. kötet. A-Bor.;dr. Diós István fõszerk.;Bp.;1993;3499

Magyar katolikus lexikon. III. kötet Éhi-Gar;dr. Diós István fõszerk.;Bp;1997;3498

Magyar katolikus lexikon. V. kötet. Gas-Hom;dr. Diós István fõszerk.;Bp;1998;3495

Magyar katolikus lexikon. VI. kötet. Homo-J.;dr. Diós István fõszerk.;Bp.;2000;3496

Magyar katolikus lexikon. VI. kötet. Kaán-Kiz;Dr. Diós István fõszerk.;BP;2001;3493

Magyar katolikus lexikon. VII. kötet. Klacs-Lond;Dr. Diós István fõszerk.;Bp;2002;3494

Magyar Umbria III.;1648

Magyarország Egyháztörténete fõbb vonásaiban 970-tõl 1900-ig.;Karácsonyi János;Budapest;1985;423

Mahátma Gandhi;Lorenzoni, C.;1992;1904

Maximilian Kolbe;Dobraczynski, J. - Balassy, P.;1978;2105

Medjugorje;Hunner-Jungwirth;1986;1827

Megnyilt a szemük;Scanlan, M.;Bécs;1986;974

Megújulás a Szentlélekben;Cantalamessa, Raniero;1989;3476

Mélység a mélységet;Barsi Balázs - Telek Péter Pál;1999;3194

Mese mindenkinek;Bogdán, István;Bp.,;1999;3213

Mi a Kereszténység?;Nemeshegyi, Péter;Eisenstadt;1990;1858

Mi értelme az életnek?;de Vanna, U.;Bécs;1986;1508

Mi történik Medjugorjéban?;Harmat Károly;Novi Sad;1987;3247

Miért oly hosszú az éj?;Duval, Lucien, Aimé;Budapest;1986;3220

Miért vagy keresztény?;Costa, M - Giordano, R.;Bp.,;1992;379

Miért van pápánk?;Poupard, P.;1986;937

Minden kegyelem;P. Henri Boulard;Budapest;1992;3107

Minden nap keresztényen élni;1142

Mindennap együtt az Úrral;Cserháti, J.;1976;1123

Mindennap együtt az Úrral;1975;1360

Mindennap együtt az Úrral;Cserháti, J.;1977;1121

Mindszenty tanúsága.;B. Kis Gellért;3193

Minek gyónjak?;Bolberitz P.;2026

Mint megtört kenyér;Breemen, van Piet;Kecskemét;1999;3243

Mint orvos és mint teológus.;dr. Gaizler Gyula;Budapest;1989;3228

Misztika és elkötelezettség.;P. Boulad, Henri S.J.;Budapest.;1998;3128

Mit csinál a Jóisten egész nap ?;Schulz, Heinz Manfred;Bécs;1980;3252

Mit csinál a Jóisten egész nap?;Schultz,;1355

Mit csinál a Jóisten egész nap? Gyermekek kérdeznek…;Schulcz, Heinz Manfred;Budapest-Bécs;1998;3126

Mit csinál a tévé a gyermekekkel?;Bachmair, Ben;Bp.,;1999;3249

Múlt és jelen Erdélyben 1997-ben.;Reiner Margit Klára. Öáll.;Kolozsvár;1997;3192

Munkafüzet a Jézussal az úton c. erkölcstankönyv melléklete.;Budapest;1993;3109

Munkafüzet. A hiszem és vallom c. hittankönyv melléklete.;Budapest;é.n.;3096

Munkafüzet. A Jézussal az úton c. erkölcstankönyv melléklete.;Budapest;1990;3095

Nagycsütörtök;Mauriac, Francois;Budapest;1986;3122

Nagykorúság Krisztusban;1985;819

Nagykorúság Krisztusban;1991;2129

Nagykorúság Krisztusban;1985;2019

Nagykorúság Krisztusban;1991;2128

Nagykorúság Krisztusban;1985;927

Nagykorúság Krisztusban;1985;856

Nagykorúság Krisztusban;1991;1820

Nagykorúság Krisztusban.;Tomka Ferenc;Budapest;1985;3462

Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok.;Newman, John Henry;Budapest;1995;3117

Napfogyatkozás (kereszténység és modernség);Szabó, Ferenc;Róma;1991;2232

Ne féljetek!;Frossard, A.;1986;1056

Nehéz az emberi léleknek nem szeretni;Szent Jeromos;Békéscsaba;1991;3488

Nem jó az embernek egyedül;Gyökössy, E.;647

Nem mindegy! II:;Malinszki, M.;1986;1193

Névadási szokások vizsgálata a kalocsai iskolanõvérek…;Bangó Beáta;Budapest;1997;3191

Nõi szerzetesrendek és kongregációk.;Puskely Mária;Bécs;1989;3301

Nyitott szivvel;Mócsy, Imre;Bp.,;1980;2523

Nyitott szivvel;Mócsy, Imre;Bp.,;1980;2055

Nyitott szivvel;Mócsy, Imre;Bp.,;1988;1728

Õ megsebez, de be is kötöz.;3464

Ókeresztény Írók 14.;Bp.,;1997;3059

Ókeresztény Írók 15.;Bp.,;1999;3060

Ókeresztény Írók 16.;Bp.,;2001;3061

Ókeresztény Írók 17.;Bp.,;2001;3062

Ókeresztény irók 3.;(szerk.:Vanyó, L.);Bp.,;1988;3412

Ókeresztény Írók 3.;Bp.,;1980;3037

Ókeresztény irók 4.;Bp.,;1983;3411

Ókeresztény Írók 4.;Bp.,;1983;3410

Ókeresztény Írók 5.;Bp.,;1983;3409

Ókeresztény Írók 5.;Bp.,;1983;63

Ókeresztény irók 6.;Budapest;1983;3322

Ókeresztény Írók 7.;Bp.,;1984;3408

Ókeresztény Írók 7.;Bp.,;1984;122

Ókeresztény Írók 8.;Bp.,;1984;3403

Ókeresztény Írók 8.;Bp.,;3404

Ókeresztény Írók 9.;Bp.,;1984;3405

Ókeresztény Írók 9.;Bp.,;1984;3406

Ökumenikus Direktórium;A Keresztény Egységtitkárság;Bp.,;1983;3473

Ökumenizmus;Sólymos-Gál;Bp.,;1981;3426

Ontológia;Turay Alfréd;Budapest;1978;3468

Ontológia.;Turay Alfréd;Budapest;1978;3351

Óravázlatok. Életünk az Egyházban hittankönyvhöz.;dr. Bognár Lajos;1993;3200

Öröktûz;1178

Összkeresztény Katekizmus, amely összehasonlitja a…;Bányai, János;Szarvas;1991;3263

Õszi vásár;Fekete, I.;1970;814

Ószövetségi bevezetõ;Rózsa, Huba, dr.;Bp.,;1993;3514

Ószövetségi Egzegézis.;Hubert János;3358

Ószövetslgi egzegézis.;Hubert János - Szénási Sándor;3355

Padovai Szent Antal;Facco, G.;1513

Pannonhalmi szemle VIII/4.;Pannonhalma;2000;3217

Párbeszéd az iszlámmal;Csordás Eörs;Budapest;2001;3110

Páter Brown bölcsessége.;Chesterton, Gilbert Keith;Budapest;1988;1652

Patrológia;Hollós, János dr.;Debrecen;1984;3437

Patrológia.;dr. Hollós J.;Bp.;1984;2582

Pedagógia;Bindes-Brükcner-Jámbor-Mészáros-Tomka;Bp.,;1985;3429

Pornográfia és erõsza a tömegkommunikációs eszközökben;Bp.,;1991;3512

Pszichológusok és teológusok a közösségrõl.;Budapest;2004;3287

Redemptionis donum kezdetû apostoli buzditása;II. János Pál pápa;Budapest.;1984;3335

Redemptoris Mater A Boldogságos Szûz Mária a zarándokló Egyház életében.;II. János Pál pápa;Budapest;1987;3332

Régi igazság új köntösben;König, Franz - Kremer, Jacob;Bp.,;1991;1907

Rejtõzõ istenség;Szennay András;Bp.,;1969;605

Rerum Novarum;XIII. Leo pápa;Bp.,;1991;3262

Rólad van szó;König, F.;1889

Rólad van szó;König, F.;1887

Róm.Kat. Hittan tanterv és Minta tanmenet;Bp.,;1999;3218

Serédi biboros fiatal évei Rómában 1908-1927;Bánk, József dr.;Bp.,;3219

Soliloquia I.;Prohászka Ottokár;Bp.,;337

Soliloquia II.;Prohászka Ottokár;BP.,;338

Sollicitudo rei socialis kezdetû enciklikája;II. János Pál pápa;Budapest;1988;3334

Spielhózni;Varga, Péter;Bp.,;2002;3251

Szent Ágoston vallomásai;Szent Ágoston;Bp.,;1942;3489

Szent Ágoston vallomásai;Bp.,;1942;850

Szent Ágoston vallomásai;Bp.,;1974;1228

Szent Benedek üzenete a modern embernek;Neipperg, A.;Bp.,;1939;1002

Szent Josemaria Escrivá;Budapest;2002;3201

Szent László emlékezete;Bp.,;1992;3259

Szent Rita;Lemoine, J.;1985;702

Szentek élete;1984;1282

Szentek élete;1

Szentévi útravaló;Bécs;1975;3278

Szentföld I.;Zadravecz, I.;716

Szentföld II.;Zadravecz, I.;717

Szentlélek;Taksonyi-Kelemen;Bp.,;1971;607

Szentlélek;Taksonyi-Kelemen;Bp.,;1971;1380

Szép Csillag;Bp.,;1996;963

Szépszeretet. Egy kármelita hivatás története.;P. Marton Marcell Boldizsár kármeilta;Bécs;1985;3452

Szeráf szárnyakon;Bp.,;1948;1236

Szeress I.;Quoist, M.;1984;1234

Szeress!;Quoist, M.;1984;1235

Szeress! Dani naplója;Quoist, M.;Bp.,;1984;110

Szeress! Dani naplója;Quoist, M.;1984;855

Szeress!, Dani naplója;Quoist, M.;Bp.,;1984;4

Szeret engem az atya;Dr. Kovács L.P. Bánk;1999;3378

Szeretetre születtünk. Tizenéveseknek erkölcstanként.;Nagy Zoltán;Budapest;1995;3330

Szeretnénk Jézust látni;3222

Szeretnénk Jézust látni. Munkafüzet a Jézus megmutatja hogyan éljünk c. hittankönyvhöz.;3116

Szeretõ Atyánk;Béky, G.;1978;1421

Szerettem egy leányt;Trobisch, W;2069

Szerzetes a farkasok között;Hünermann, W.;Újvidék;1169

Szerzetesek;1989;1778

Szivvel imádkozzatok!;Budapest;1998;3121

Szociálteológia.;Pfeifer János;Budapest;1981;3353

Szociológia;Morel, Gyula dr.;Bécs;1989;3470

Szög és olaj;Pilinszky, J.;Bp.,;1982;572

Szólnak az õsatyák.;Lászlófalvy K.;Szilasbalhás;1936;155

Szüntelenül imádkozzatok.;Oury, G.M.;Budapest;1985;3461

Szûz Mária tisztelete Magyarországon;Majsai, Mór;Bp.,;1970;3510

Tanitsuk a kisbabát!;Painter dr., G.;714

Tanuim lesztek;Liégé, A.;Bécs;1970;799

Tanuljunk imádkozni;Jálics, F.;1977;1342

Tanuljunk imádkozni;Jálics, F.;1982;1774

Tanuljunk meg együtt hinni gyermekünkkel.;1995;3354

Tárgyak imái;Gellért páter;h.n.;é.n.;3309

Társadalmi etika;Varga, L.;Szeged;1378

Tartsd meg a parancsokat;Bajtai, Zs.;1992;2403

Tegnap ma holnap;Hegyi, Béla;Bp.,;1980;1061

Templomaink.;Székely Imre;Budapest;é.n.;3114

Teológiai Évkönyv;Bp.,;1982;3472

Teológiai vázlatok I.;Weissmahr, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;624

Teológiai vázlatok II.;Weissmahr, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;625

Teológiai vázlatok II.;Weissmar, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;3336

Teológiai vázlatok III.;Weissmar, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;3338

Teológiai vázlatok III.;Weissmar, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;3337

Teológiai vázlatok IV.;Weissmar, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;3339

Teológiai vázlatok IV.;Weissmahr, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;627

Teológiai vázlatok V.;1983;628

Teológiai vázlatok VI.;Weissmar, Szabó, Nagy, Alszeghy;Bp.,;1983;629

Teremtõ és teremtménye;Fila, Béla;Bp.,;1990;3423

Teréz anya;Hajdók, J;745

Teréz anya;Gjergji, L.;1903

Teréz anya Istenért;Doig, D;1983;426

Természetes fogamzásszabályozás;Rötzer, Josef, med. dr.;Bp.,;1992;3205

Test és lélek imája;de Mello, A.;1987;1614

Testvéreink a szentek;1982;409

Testvéreink a szentek I.;1980;1021

Testvéreink hite;Jálics, Ferenc;Kecskemét;1995;2455

Testvéri élet a közösségben;A megszentelt élet intézményei és az Apostoli élet;Róma;1994;3311

The Little Flower of Jesus;New York;1293

Tihanyi Kalendárium 2000;Tihany;1999;3296

Tihanyi Kalendárium 2004;Tihany;2003;3297

Titkos értelmû rózsa;Ohio;749

Tudnivalók hitoktatóknak;Bp.,;1991;3427

Tudom kinek hittem;Széll Margit;Budapest;1987;3463

Tûz és remény. Pierre Goursat, az Emmánuel közösség alapitójának élete.;Peyrous, Bernard - Catta, Hervé-Marie;Budapest;1997;3098

Új elmélkedések;Prohászka Ottokár;Bp.,;352

Új Pünkösd?;Suenens, L.J.;Eisenstadt;1976;128

Új Pünkösd?;Suenens, L.;1979;501

Új pünkösd?;Leo Jozef Suenens;Eisenstadt;1979;3451

Új testamentum, Képes Biblia;1991;3253

Újember Évkönyv 1994;Budapest;1993;3465

Újszövetség;Budapest;1992;2064

Újszövetség;Budapest;1992;2063

Újszövetségi Szentirás;Bp.,;1971;6

Urunk élete;Dickens, Ch.;Bp.,;1984;119

Út.;Josemaria Escrivá;Budapest;1991;3308

Úton;Illies, J.;Bécs;1984;986

Úton a teljesség felé;Gál Ferenc dr;Bp.,;1977;612

Útravaló kenyér. Rövid katolikus hittan felnõttek utólagos oktatásához.;Botka József;Újvidék;1988;3111

Valami nagyon szépet Istenért;Muggeridge, M;Prugg;1979;728

Válaszol az Úr;1819

Vallás/Bölcseleti bevezetés;Hardy Gilbert;Róma;1977;36

Vallomások;Augustinus;1982;859

Van Isten;Bánk, József;Bp.,;1989;3479

Van-e Univerzum?;Jáki, Szaniszló;Bp.,;1996;2642

Városban pusztai magányod;Caretto, C.;Bécs;1981;408

Városmajor Máriaremetei zarándoklat énekeskönyve;3471

Vasárnap? Találkozunk a templomban!;Danneels, Godfried;Pannonhalma;1994;3202

Vasárnapi Kenyér C év.;György Attila;Budapest;1982;3327

Vasárnapi Kenyér. A év.;György Attila;Budapest;1981;3325

Vasárnapi kenyér. B év.;György Attila;Budapest;1982;3326

Vasárnapi Könyvünk (C év);Bp.,;1985;3242

Védõszented, példaképed;Csanád, B.;1279

Védõszented, példaképed;Csanád, B.;1550

Védõszented, példaképed;Csanád, B.;768

Veled megyek!;Szenthelyi-Molnár, István, dr.;Belgrád;1988;3256

Vért könnyezve esengek hozzátok: térjetek meg!;P. Spies, Raymund;Budapest;1994;3413

Vért könnyezve esengek hozzátok: térjetek meg!;P. Spies, R.;1994;2338

Világ és Vallás;Jáki, Szaniszló;Bp.,;1997;2643

Vita I-II;Celanoi, T.;776

X. Piusz pápa;Török, J.;Újvidék;1991;2392

XV. Benedek pápa;Török, J.;Újvidék;1991;2393

Zsámbéki Egyházközségi zsinat;Zsámbék-Tök;2003;3255

Zsebkendõ a tepsiben;Tomka, R.;2563