Katekézis

A plébánia ifjúsági és felnőtt csoportjai:

Ministránsok
Korosztály:
6-18 éves fiúk
Találkozók:
vasárnap 9-10 óra között 14 év alattiak számára van ministránsfoglalkozás.
A közösség jellege:
oltárszolgálat, liturgikus képzés, imádság, játék, közös kirándulások, évenkénti táborozás, focikupa, más ferences templomok ministránsaival való kapcsolat.
Kapcsolat:
 fr. Mihály és fr. Atanáz 

Csibekórus
Korosztály:
6-18 éves lányok.
Találkozók: próba vasárnap 8.45, 
éneklés a vasárnap 10 órai szentmisén és a plébánia ünnepein.
A közösség jellege:
liturgikus énekszolgálat, imádság, játék, közös kirándulások, évenkénti táborozás, más ferences templomok kiskórusaival való kapcsolat.
Kapcsolat:
 Déri Borbála

 

Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat

Korosztály: 8 éves kortól fiúkat és lányokat, de idősebb korban is lehet csatlakozni!
Találkozók:
őrsgyűlések péntek délután, szombat reggel vagy délután (Pasaréten).
A közösség jellege:
a cserkészet célja a vallásos ifjúságnevelés, a természet és a magyarság megismerése, összetartó közösség létrehozása.
További programok:
évközi portya (télen vagy tavasszal), közös nyári sátortábor.
Kapcsolat:
Martinovich Kristóf - korte98@gmail.com   

Néri Szent Fülöp ifjúsági csoport
Korosztály: 20 és 22 év közötti fiatalok
Találkozók:
szerda 19.00
A közösség jellege:
beszélgetések a Szentírásról, a hitről.
További programok:
lelki nap, nyári tábor.

Aprószentek ifjúsági csoport
Korosztály:
22 és 24 év közötti fiatalok
Találkozók:
csütörtök 19.00
A közösség jellege:
alkalmainkon egy konkrét vezérfonal mentén beszélgetünk a hitről.
További programok:
lelki nap, nyári tábor.

Szent Filoména ifjúsági csoport

Korosztály: 24 és 25 év közötti fiatalok
Találkozók:
csütörtök 18.30
A közösség jellege:
várunk szeretettel, ha szeretnél egy jó közösséghez tartozni, együtt imádkozni, egyházi és világi témákról beszélgetni, játszani és lazítani.
További programok:
lelki nap, nyári tábor.
Kapcsolat:
Hillier Marcell - mardell.bms@gmail.com 


Szent Gellért ifjúsági csoport
Korosztály:
26-28 évesek
Találkozók:
csütörtök 19.30
A közösség jellege: találkozóink programja: beszélgetés vallási témákról, valamint bármi másról, előadás, mise, ima, stb.
További programok:
mozi, koncert, színház, stb.; évente két lelkigyakorlat, nyári tábor.
Kapcsolat:
Bonda Gergő - bonda.gergo@gmail.com  

Porciunkula ifjúsági csoport
Korosztály:
28-33 évesek
Találkozók:
hétfő 20.00
A közösség jellege:
találkozóink témája az imádság, a keresztény hétköznapok, egyháztáji kérdések.
További programok:
évente két lelkigyakorlat, nyári tábor.
Kapcsolat
: Radó Ágoston - agoston.rado@gmail.com  és Földváry Piroska fpiross@
hotmail.com 

MPD
Korosztály: 30-35 évesek
Találkozók: csütörtök 19.30 (Kájoni ház)
A közösség jellege: hetente hittan jellegű találkozás (ima, mise, beszélgetés).
További programok: évente két lelkigyakorlat, nyári tábor.
Kapcsolat: Sváb Domonkos – sxdomi@gmail.com ; Földváry Miklós – fmikester@gmail.com 

Jobb Lator csoport
Korosztály:
34-42 évesek
Találkozók:
csütörtök 20.30
A közösség jellege:
találkozóinkra a csoport tagjai készülnek fel kereszténységgel kapcsolatos témával, előadással, vagy előadót hívunk, szentmisét vagy szentségimádást tartunk.
További programok:
évente két lelkigyakorlat, nyáron tábor, télen síelés.
Kapcsolat:
Kovács Bálint - kovacsbalint0405@gmail.com 

A Gubbiói farkasról elnevezett csoport
Korosztály:
30-42 évesek
Találkozók:
kéthetente kedd 19.30
A közösség jellege:
tagjaink családosok; témáink: amik aktuálisan foglalkoztatnak minket, beszélgetés hitünk alapjairól, a Szentírásról, esetenként vendég előadó.
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron egy közös hétvége, alkalomszerűen találkozó családoknál (társasjáték, sütögetés).
Kapcsolat:
Ébner Orsolya - ebner.orsolya@gmail.com 

HIK - Házas Imaközösség
Korosztály:
32-42 évesek
Találkozók:
minden hónap utoldó péntek 20.30
A közösség jellege:
közös Isten-keresés jellemzően nagycsaládos élethelyzetben.
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron HIK nyaralás, családi találkozók, alkalmanként közös sport és kulturális programok.
Kapcsolat:
Osztroluczky Dénes - osztroluczky@esense.hu 

Szent Antal (ex-katekumen) csoport
Korosztály: 20-56 évesek
Találkozók:
kéthetente szerda 18.30
A közösség jellege:
közös Biblia-olvasás, hitünkkel kapcsolatos kérdések megbeszélése, azok hétköznapi életünkre való alkalmazása.
További programok:
lelkinapok, családi kirándulások

Kapcsolat:
László Károly - laszlo.karoly@t-online.hu 

MÉCS Fügefa csoport
Korosztály: 30-40 évesek
Találkozók:
minden hónap 2. péntekjén 19.00
A közösség jellege:
2014 elején alakult, fiatal, kisgyermekes családokat felölelő MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak.
További programok:
lelkinapok, családi kirándulások

Kapcsolat:
Vári-Bottka Ágnes és Vári András, vbotagi@gmail.com 

MÉCS Szent Patrik csoport
Korosztály: 40-50 évesek
Találkozók:
minden hónap 2. péntekjén 19.00
A közösség jellege:
2014 elején alakult, többgyermekes családokat felölelő MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak.
További programok:
lelkinapok, családi kirándulások

Kapcsolat:
Szodtfridt Gábor - Szodt@t-online.hu 

MÉCS "Kettesben"csoport
Korosztály:
36-44 évesek
Találkozók:
kéthetente péntek 20.00
A közösség jellege: MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak (további párokat sajnos jelenleg nem tudunk fogadni).
További programok:
negyedévente nyitott mise/lelkinap/családinap; a Húsvétot minden évben Szécsényben ünnepeljük; nyáron házas és családos táborok.
Kapcsolat:
Taczman Péter - peter.taczman@groupamagarancia.hu 

Kettes csoport
Korosztály:
1973 körül születettek
Találkozók:
negyedévente a MÉCS csoporttal közös szentmise és beszélgetés péntek 20.00
A közösség jellege:
házasok és egyedülállók.
Kapcsolat: Navracsicsné Prevoz Anikó - prevoza@gmail.com 

Tárt karok hittancsoport
Korosztály:
felnőttek, jelenleg 40 év feletti korosztály
Találkozók:
havonta egyszer pénteken
A közösség jellege:
alakulófélben lévő csoport vagyunk, szeretettel várjuk azokat, akik nem tartoznak még semmilyen kisközösséghez, fogódzót, utat keresnek a plébánián, vagy korábbi csoportjuk megszűnt és újból szeretnének hittanra járni.  Házaspárokat és egyedülállókat is várunk, fogyatékkal élő tagunkat is szeretnénk szeretettel körülvenni. Programok: előadás, ima, játék-beszélgetés.
Kapcsolat:
Navracsicsné Prevoz Anikó: prevoza@
gmail.com , Bárczi György: barczigyuri@hotmai.com 

Az Úr Jézus első csodájáról elnevezett csoport
Korosztály: 45-65 évesek
Találkozók:
kéthetente szerda este 19.30-tól.
A közösség jellege:
találkozóink témája az Istenről, szentírásról, szentekről, egyházi témájú könyvekről előadás és beszélgetés; egyéb tevékenységeink: plébániai szolgálat, karzat takarítása, rendszeres beteglátogatás; otthoni, minden napi rózsafüzér mondása családjainkért, hazánkért.
További programok:
nagyböjti lelkigyakorlat Szécsényben, közös nyári kirándulás, zarándoklat.
Kapcsolat:
Szentiványi Katalin - aszenti@t-online.hu 

 

Szent Gábriel Imacsoport
Korosztály:
nyitott, bárki csatlakozhat.
Találkozók:
a hónap első csütörtökén 19.30, templom szentélyében.
A közösség jellege:
Rózsafüzér imádkozása különböző imaszándékokra (pl.: a Szentháromság dicsőségére, a Szűzanya szándékára, hazánkért, családjainkért, egyéni szándékokra…)
További programok:
évente egy lelkigyakorlat.
Kapcsolat:
Somorjainé Kuźniarski Ildikó - ildiko.sk@t-online.hu 

Szent Rita csoport
Korosztály:
45-65 évesek
Találkozók:
hétfő 18.30
A közösség jellege:
létszámunk kb.15 fő; összejöveteleinken közösen imádkozunk, rózsafüzért mondunk, közérdekű vallási témákat beszélünk meg.
További programok:
a havi szentségimádások alkalmával otthoni virrasztás beosztás szerint, Úrnapi oltárkészítés, lelki napokon, zarándokutakon részvétel, templomi rendezvények alkalmával vendéglátás előkészítése, szervezése.
Kapcsolat:
Ganczaugh Miklós - miklos@ganczaugh.hu 

Szent Mónika Imacsoport - Anyaima
Korosztály: nyitott, édesanyák, nagymamák, bárki csatlakozhat bármelyik korosztályból, és szívesen látjuk a kisgyermekeket is! (A játszószobában imádkozunk, így ők addig elfoglalják magukat.)
Találkozók:  csütörtökönként 10.00-11.00
A közösség jellege: a Szent Mónika Közösség imáját (gyermekeink hitéért, férjeinkért, családért ill. egyéni szándékokra), továbbá énekeket, Rózsafüzért, Te Deumot, Úrangyalát, egyéb kötött imákat imádkozunk nnak egyéni imaszándékok és egyházi ünnepekhez kötődő imák is).

Nyári szünetben nem találkozunk.
Kapcsolat: Szikora Virág - virag.szikora@gmail.com 

Ferences Világi Rend Assisi Szent Ágnesről elnevezett pasaréti közössége
Korosztály:
felnőttek, jelenleg 40 év feletti korosztály
Találkozók:
a hónap 1. és 3. vasárnapján 15.30 és 17.30 között, nyári szünet nélkül.
A közösség jellege:
létszámunk 20 fő; témáink: sokrétű körüljárása annak, hogyan lehetünk Szent Ferenc követői a mindennapi világi életben; szentségimádás, ima, beszélgetés.
Kapcsolat:
Torvaji László - torvaji.laszlo@freemail.hu