Gondolatok

A nagyböjtben péntekenként a templomban közösen imádkozzuk a keresztutat.

Itt egy egyéni elmélkedésre alkalmas keresztúti imádság található,
egyben szeretettel ajánljuk Szedő Dénes atya keresztútját is:

Szedő Dénes: Futsz az Úrtól hasztalan - keresztút

Futsz az Úrtól hasztalan:
áll előtted szótalan.

    Élet fáját ölelem:
    erős, mint a szerelem.

Kereszt súlya malomkő:
földi ember esendő.

    Szerető szív valahány,
    egytől egyig mind anyám.

Gyönge karral gyámolíts,
igaz szívvel felüdíts.

    Vérben ázott arcomat
    egykendőül elfogadd.

Másodízben bukom el.
Terhem elnyom s fölemel.

    Élő fába fejsze vág,
    mit remél a száraz ág?

Hegytetőn, hol nincsen út,
elnyúlt testem ingyen Út.

    Mért csupán az ingem kell?
    Ölts magadra Engem fel.

Vas-szögekkel veretem.
Aki gyűlöl, szeretem.

    Föld is, ég is elhagyott,
    két lator közt lankadok.

Megfeszített Istened
szép szelíden ölbe vedd.

    Földbe tér a búzaszem:
    kicsírázik csöndesen.