Testvérek

"Az Úr adjon Neked békességet!"

Szent Ferenc atyánk iránymutatása szerint közösségünk Krisztust követi. Kötelességünknek érezzük az evangélium megélését és terjesztését ott, ahol szolgálatot látunk el. Pasaréten elsősorban a plébániai hívő közösség számára, de innen járnak testvérek tanítani a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolába, valamint a Szentendrei Ferences Gimnáziumba és a Szent Angéla Ferences Iskolába. Hozzánk tartozik a Kájoni János Házban működő Gondviselési Központ és a Testvérkék Óvoda.

A rendház közösségében élnek a magyarországi közösségünk egyszerű fogadalommal elköteleződött testvérei. Itt tanulják a teológiát, de készülnek a végleges elköteleződésre is. Értük külön kérjük a hívek imádságát, hogy emberi, keresztény és szerzetesi fejlődésük Istennek kedves irányban alakuljon!
Megélhetésünket néhányunk fizetése mellett kizárólag adományok fedezik. Ezért ha valaki kizárólag a rendház közösségének megélhetéséhez vagy a rendház felújításához kíván hozzájárulni, a következő számlaszámon teheti meg:
ERSTE 11600006 - 00000000 - 12449220

Minden adományt hálásan köszönünk!

 

A Pasaréti Ferences Rendházban élő testvérekP. Komáromi Előd
gvardián, magiszter
E-mail: elod@ofm.hu


P. Kálmán Peregrin
plébános
E-mail: peregrin@ofm.hu


P. Frajka Félix
lelkipásztor

E-mail: felix@ofm.hu

P. Várnai Jakab dr.
tartomáynfőnök helyettes,
teológiai tanár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és tanszékvezető tanára
E-mail: jakab@ofm.hu

P. Andor Károly
a Szentendrei Ferences Gimnázium tanára
E-mail: karoly@ofm.hu


P. Lengyel Donát
káplán
E-mail: donat@ofm.hu


P. Bagyinszki Ágoston
vikárius, jelölt- és segédmagiszter,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára
E-mail: bagoston@gmail.com


fr. Bucskó Nándor
főiskolai hallgató
E-mail: nandor@ofm.hu

fr. Zillich Mihály
egyetemi és főiskolai hallgató
E-mail: mihaly@ofm.hufr. Juhos Benjamin
főiskolai hallgató
E-mail: benjamin@ofm.hu

 


fr. Mészáros Levente
főiskolai hallgató
E-mail: levente@ofm.hu


fr. Radványi Atanáz
főiskolai hallgató
E-mail: atanaz@ofm.hu

fr. Gács Paszkál
főiskolai hallgató
E-mail: paszkal@ofm.hu


fr. Kis Efrém
főiskolai hallgató
E-mail: efrem@ofm.hu

fr. Olaszy Dániel
főiskolai hallgató
E-mail: daniel@ofm.hu