Testvérek

"Az Úr adjon Neked békességet!"

Közösségünk: az Evangéliumot testvériségben élő férfi  szerzetesközösség Assisi Szt. Ferenc modellje szerint (1209 óta igen változatosan)

Hovatartozásunk: a római katolikus Egyházon belül a Kisebb Testvérek Rendje magyarországi rendtartományának tagjai vagyunk (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány; pasaréti rendház – 1934 óta)

Létszámunk: 18 fő (köztük 11 fő örökfogadalmas, 10 fő szerzetesnövendék)

Életkor: 20-87 év között

Főbb tevékenységeink: plébániai lelkipásztorkodás (helyben, ill. kisegítés a környéken), gimnáziumi és főiskolai oktatás (Szentendrei Ferences Gimnázium, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium), felsőfokú tanulmányok (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, ELTE, Zeneakadémia), Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciája irodai munkatársa

Főbb programok: október 3. este Szent Ferenc Tranzitusa, évente egy hét lelkigyakorlat, havonta egy csendes nap

Elérhetőség: pasaret@ofm.hu (P. Fejesd Antal, házfőnök)

Jelenlegi profilunk évről-évre változhat miattunk vagy rajtunk kívül álló okok miatt (kivéve a közösségünket, hovatartozásunkat  és főbb programjainkat).

Megélhetésünket néhányunk  fizetése mellett kizárólag adományok fedezik. Ezért ha valaki kizárólag a rendház közösségének megélhetéséhez vagy a rendház felújításához kíván hozzájárulni, a következő számlaszámon teheti meg: ERSTE 11600006 – 00000000 – 12449220.
Minden adományt hálásan köszönünk!

P. Fejes Antal OFM házfőnök

A Pasaréti Ferences Rendházban élő testvérekP. Fejes Antal
házfőnök, magiszter, 
lelkipásztor, szentkúti gyóntató


P. Lendvai Zalán
plébános, vikárius, ökonómus, provinciai evangelizációs animátor, a Testvérkék és az Ökumenikus óvoda  lelki asszisztense


P. Frajka Félix
lelkipásztor


P. Várnai Jakab
tartomáynfőnök helyettes,
teológiai tanár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és tanszékvezető tanára


fr. Kiss Didák
a Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium tanára, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciája Szerzetesi Irodájának munkatársa

P. Andor Károly
a Szentendrei Ferences Gimnázium tanára (földrajz, hittan, média), lelkipásztor

 


P. Lengyel Donát
káplán,
a Gondviselés Háza lelki asszisztense


P. Bagyinszki Ágoston
segédmagiszter, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, PhD hallgató, szentkúti gyóntató

fr. Jackánics Fülöp
főiskolai hallgató (SSzHF)fr. Hernádi Lehel
főiskolai hallgató (SSzHF)

 


fr. Bucskó Nándor
főiskolai hallgató (SSzHF)


fr. Balázs Jeromos
egyetemi (ELTE, latin szak)
és főiskolai (SSzHF) hallgatófr. Szabó Péter
főiskolai (SSzHF) hallgató


fr. Zillich Mihály
egyetemi (ELTE, kémia szak)
és
főiskolai (SSzHF) hallgató


fr. Juhos Benjamin
főiskolai (SSzHF) hallgatófr. Mészáros Levente
főiskolai (SSzHF) hallgatófr. Farkas Tamás
főiskolai (SSzHF) hallgatófr. Radványi Atanáz
főiskolai (SSzHF) hallgató