Templomunkról

A Pasaréti Páduai Szent Antal templom 2009-ben ünnepelte felszentelésének 75. évfordulóját


A pasaréti ferences templom, hivatalos nevén Budapest, Pasaréti Páduai Szt. Antal Plébánia temploma, a modern magyar építészet egyik jelentős alkotása, Budapest II. kerületében, a Pasaréti téren található.

Pasaréten a ferencesek 1925-ben telepedtek le, hogy azoknak a híveknek lelki ellátásáról gondoskodjanak, akik a Budapest-Mártírok úti ferences plébániatemplomtól igen messze fekvő Pasaréten laktak. Mivel kicsiny rendházuk és kápolnájuk hamarosan szűknek bizonyult, új templom és kolostor építését határozták el.


A Pasaréti templomra az első tervet Rimanóczy Gyula 1931-ben készítette, de mivel ezt nem hagyták jóvá, elkészült 1932-ben a második, majd 1933-ban a harmadik változat. A templom felszentelésére 1934. október 14-én került sor (lsd. filmihiradó részlet). A templom melletti tér – buszvégállomás kis üzletekkel – 1937-ben épült meg.


A templom felújítása, a liturgikus tér újjáalakítása, valamint a rendházra készült emeletráépítés Harsányi István és Vladár Ágnes munkája.

Minderről Harsányi István és Vladár Ágnes "A pasaréti Páduai Szent Antal plébánia története" című könyve részletesen is szól,. (A könyv a plébánián megvásárolható.)

 

2009-ben több programmal is ünnepeltük Budapest építészeti és hitéleti szempontból egyik legmodernebb és legvonzóbb templomának felszentelési évfordulóját. A 2009. október 18-i jubileumi szentmise főcelebránsa Juliusz Janusz apostoli nuncius volt.

„Isten kegyelméből a hetvenöt év alatt a plébánia helyet kapott a pasarétiek szívében. 1934 óta számos ferences hűségesen szolgálta itt a Páduai Szent Antal plébánia híveit, előmozdítva Assisi Szent Ferenc lelkiségét és misszióját” – mondta a nuncius.

Szent Ferenc lelkiségének lényege az érsek szerint, hogy merjünk kicsinyek lenni, mert így hozhatjuk felszínre az embertársainkban rejlő értékeket. El kell fogadnunk, ha háttérbe kerülünk. Szent Ferenc nem használja ki a másikat, hanem hagyja, hogy mások használják. Egyszerűségről, testvériségről és szegénységről szóló regulája a mai individualista és hedonista világban ugyanúgy időszerű, mint megszületésekor, 800 évvel ezelőtt.

„Ez a plébánia nemcsak az itt élőket szolgálja, hanem a külföldieket is, – mutatott rá Juliusz Janusz. – Itt működik a rend tanulmányi háza is, ahol a papságra, illetve a szerzetesi életre készülnek a fiatal ferencesek. Mivel a papság éve van, különösen is szeretném méltányolni a központ ferences atyáinak az ifjúságért végzett munkáját.” Nuncius atya teljes ünnepi beszéde itt olvasható.