Gazdasági információk

Gazdasági információk

 

Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület – a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon – az éves nettó jövedelem 1%-át határozza meg kereső személyenként. (A saját hozzájárulási összeg kiszámításához segítséget ad ez a táblázat.)

A hozzájárulást a temp­lomban is megtalálható csekke­ken, átutalással (név, lakcím, befizetés jogcím megjelölése szükséges) vagy félfogadási idő­ben az irodában lehet befizetni.

A plébánia neve: Budapest, Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia (röviden: Szent Antal Plébánia)
A plébánia számlaszáma: OTP 11702036-20626833
A plébánia adószáma: 19719201-1-41