Ferences vértanúk

Ferences Vértanúk

Több éve folyamatban van hét ferences szerzetestestvérünk boldoggá avatási lejárása, akik 1944 és 1954 között haltak vértanúhalált Krisztusért és egyházáért, és akik közül ketten: Kriszten Rafael (1899-1952) és Károlyi Bernát (1892-1954) a pasaréti közösségnek elöljárói is voltak, Bernát atyát pedig innen hurcolták el 1949-ben.
Közbenjárásukat sokan kérték már, többek elnyerték a gyógyulás kegyelmét is, amit az ő égi pártfogásuknak tulajdonítanak.
Ismerjük meg példájukat, kérjük imádságaikat nehéz ügyeinkben és terjesszük tiszteletüket környezetünkben!
Erős és Igaz Istenünk!  Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.  Ámen.