Eucharisztia

Eucharisztia

Az első szentáldozás gyermekek részére

Plébániánkon az első szentáldozást általában az általános iskola 3. osztályának végén, májusban szoktuk kiszolgáltatni. Ehhez két év folyamatos hitoktatás és a vasárnapi szentmiséken való rendszeres részvétel szükséges, és megelőzi az első szentgyónás. Fontos, hogy a gyerekeket a szülők és a család – jó példával és támogatással – folytonosan segítse a készületben és a keresztény életben való növekedésben.

A jelentkezés módja az elsőáldozásra készülő csoportba:

Az általános iskolások számára tartott hittanórákat itt lehet megtekinteni. Elsőáldozásra jelentkező idősebb gyerekek és bármilyen gond, kérdés esetén kérjük, keresse fel személyesen a plébános atyát.

Felnőtt korban

Felnőtt korban az elsőáldozásra való felkészítés katekumenátusban, egy szentségfelvételre felkészítő közösségben, csoportban történik, és általában legalább egy éven át tart, hogy a keresztény élet gyakorlatában biztos módon előrehaladjon a jelentkező. Személyes jelentkezéshez és beszélgetéshez e-mailben vagy személyesen egyeztethet időpontot a plébános atyával: pasaret-pleb@ofm.hu

Az Eucharisztia és a szentmise ünneplése

A szentmise, az Eucharisztia hálaadás Jézus keresztáldozatáért és föltámadásáért, vagyis a megváltásért. A szentmise így Jézus kereszthalálának és föltámadásának emlékezete és megújítása, melyben újra és újra a húsvét jelenik meg. Minden szentmisében a megváltás kegyelmét kapjuk, ami végtelen értékű, nemcsak egy-egy emberért szóló, hanem sokakért, az egész világ üdvösségéért.

Már a feltámadásról szóló beszámolókban is azt látjuk, hogy az apostoli közösség a kenyértörés eseményében, az Eucharisztia Jézus által történő kiosztásában ismeri fel az Úr jelenlétét, az Apostolok Cselekedete pedig beszámol róla, hogy az első keresztények pünkösd után valamint Jézus parancsa szerint, mindig a hét első napján, vagyis vasárnaponként tették ugyanezt. Felolvasták és magyarázták az ószövetségi Szentírás egy-egy részletét, majd megbánták Isten és a közösség ellen elkövetett bűneiket, ezután pedig magukhoz vették Jézus Krisztus Testét és Vérét.

Az Eucharisztia vétele egyesülés Krisztussal és az ő titokzatos testével, az egyházzal. A szentáldozás segít a jóra való törekvésben, segít megszabadulni a bűntől, a rossz szokásainktól, a betegségektől, erőt ad a kísértésekben és a betegségekben, és erőt ad a másik ember elfogadására, az egységre, hiszen „egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk.”

A szentmisére mindig nyitottsággal és mély hittel érkezzünk, hogy Jézus szavával és testével segíteni, gyógyítani, változtatni tud. Készüljünk imával, hogy lecsöndesedjünk és igazán a lényegre, az Úrra figyeljünk. Ezért igyekezzünk ne csupán a mise kezdésének időpontjára a templomba érkezni, hanem valamivel korábban, hogy csendben, imádságban készülhessünk az Úr Jézussal való találkozásra.

A misén vegyünk részt aktívan az énekekben, imádságokban: ez elmélyíti a misztériummal való találkozást, megtisztít és megerősít a Krisztussal való egyesülésben. Aki veheti Krisztus Testét és Vérét, az vegye és erősödjék általa, amikor pedig valaki – valamilyen belső okból – nem veheti magához, ajánlott, hogy legyen köztünk és velünk a szentmisén. Ha pedig valami bűn terheli lelkünket és gátolja a szent találkozást, a gyóntatószék ajtaja mindig nyitva áll az Istennel való kiengesztelődésre és újjászületésre.

Aki nem szentségi házasságban él – pl. együttélés, bármelyik fél szentségi házassága után létesített életközösség – az Eucharisztia vételében csak akkor részesedhet, ha ezt az életkapcsolatát az egyház törvényei szerint rendezi. Azok a házaspárok, akik külön élnek, de egyedül maradtak, szentáldozáshoz járulhatnak.

Akinek kételye van, hogy járulhat-e tiszta szívvel szentáldozáshoz, kérdezzen meg egy lelki atyát erről.