Bérmálkozás

Bérmálkozás

Jelentkezés

Felnőttek számára katekumen csoport keretében van bérmálkozási előkészítő, középiskolások számára a 11-12. osztályos hittancsoportban. Jelentkezni év elején lehet: középiskolások az adott csoportban, felnőttek a plébános atyánál az INNEN letölthető jelentkezési lappal.

A közösségi alkalmak rendje ITT elérhető.

A bérmaszülő

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

Az egyházi előírások szerint bérmaszülői tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él” (CIC 893. és 874.§).

A bérmálás szentségéről

A bérmálás a szeretet köteléke, pecsétje, amellyel Isten magához kapcsol bennünket, vagyis kiárasztja szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartalmát és mélységét.

Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz:
– Ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztus tanítását,
– Megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását,
– Személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
– Szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti mise és áldozás)
– Életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
–  Ismeri az egyházközség életét.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek kiáradásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: „Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten.” A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A „kenet”, amely Jézust tette „felkentté” („Krisztussá”), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” – idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18). Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus megváltotta a világot.