Házasság szentsége

Házasságkötés-jelentkezés

 

Amennyiben már előre ismert az esküvő időpontja, kérjük, január közepéig jelezzék a házasságkötési szándékot, hogy az erre való felkészülésre – jegyesoktatásra – megfelelő időt tudjunk szánni. Jelentkezési lehetőség a plébános atyánál, az adatlap leadásával – mely innen letölthető – egyidejűleg.

A házasságkötéshez kapcsolódó templomi információkat ITT megtalálja.

Azok, akiknek házasságkötési szándéka ettől eltérően születik meg, személyesen keressék fel a plébános atyát, hogy az előkészületek rendjét nekik megfelelően alakíthassák.

A házasságkötéshez szükséges egy új keresztlevél beszerzése (ez nem azonos a keresztelési emléklappal!), amit azon a plébánián lehet igényelni, ahol a házasulandókat keresztelték.

Amennyiben pedig a jegyesek nem a pasaréti plébánia területén laknak, a keresztlevelet el kell vinniük a területileg illetékes plébánoshoz, aki engedélyezi a templomunkban történő házasságkötést.

Jegyesoktatás

Házasságot kötni majd’ mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A jegyeskurzus minden évben februárban kezdődik, időpontját a templomban, a hirdetőtáblán és a facebook oldalon is jelezzük. A 8-10 találkozó elsősorban a házasságra készít fel, nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szól.  Az alkalmak során gyakorló házasok, szakemberek osztják meg tapasztalataikat. A találkozókon lehetőség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is. (Egyéni felkészítés esetén a jegyespár eskető papjával kell egyeztessen a jegyesoktatásról.)

Elérhetőség: pasaret.jegyessuli@gmail.com

A házasság szentsége

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.” Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” Ebben az odavezetésben hinni kell; nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

– Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata- akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, – örök legyen.
– Segít a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
– Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
–  Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent –  Istenbe kapaszkodunk, az Örök hűségbe, –  és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.